#3 Hậu Trường “Cắm Trại Trên Sân Thượng”

Hề lố cả nhà, lại là Ú đây – Điệp Viên Nằm Vùng của Xe Ôm Shop. Nay Ú chia sẻ về hậu trường Cắm Trại Trên Sân Thượng của anh Hoàng (Xe Ôm Vlog) nghen. Mùa dịch mà “cuồng chân” quá thì nếu nhà bạn nào có sân thượng cứ vác lều lên đóRead More