Combo Rửa Xe Tại Nhà Cơ Bản

200.000 

👉| 𝘾𝙤𝙢𝙗𝙤 𝙧𝙪̛̉𝙖 𝙭𝙚 𝙩𝙖̣𝙞 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙘𝙤̛ 𝙗𝙖̉𝙣 | :
-1 bộ cọ lông heo
-1 bàn chải chà sên PS
-1 găng tay lông cừu
-1 khăn lau xe microfiber lớn
-1 bàn chải chà thảm đầu vuông

Mô tả

👉| 𝘾𝙤𝙢𝙗𝙤 𝙧𝙪̛̉𝙖 𝙭𝙚 𝙩𝙖̣𝙞 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙘𝙤̛ 𝙗𝙖̉𝙣 | :
-1 bộ cọ lông heo
-2 bàn chải chà sên
-1 găng tay lông cừu
-1 khăn lau xe microfiber lớn
-1 bàn chải chà thảm đầu vuông
⭐Dễ dàng,tiện lợi để sử dụng tại nhà