Tiền Công Lắp Đặt

Sản phẩm Công lắp Ghi chú
1. Mạch lắp đèn trợ sáng 100.000 đồng 
2. Mạch lắp đèn bi cầu 200.000 đồng
3. Mạch tắt máy cơ 150.000 đồng – 200.000 đồng Tùy xe
4. Mạch tăng sáng Furious Racing 200.000 đồng – 300.000 đồng Tùy xe
5. Baga Givi100.000 đồng – 200.000 đồng Tùy xe
6. Chống trộm Hyperion 200.000 đồng 
7. Cùm Light Master 300.000 đồng – 600.000 đồng Tùy xe
8. Chuyển điện máy sang bình 50.000 đồng – 100.000 đồng Tùy xe
9. Chép Remote Hyperion 50.000 đồng Tháo dàn áo kiểm tra
10. Công tắc tắt đèn 150.000 đồng Công tắc mua riêng
11. Smartkey Hyperion 400.0000 đồng – 600.000 đồngTùy xe 
12. Sạc điện thoại Suzuki 50.000 đồng
13. Xi nhan 50.000 đồng – 100.000 đồng Tùy xe 
14. Hazard 1.0 / 2.050.000 đồng – 100.000 đồng
15. Thùng giữa Givi50.000 đồng 
16. Giá đỡ điện thoại có sạc 50.000 đồng 
17. Gù led 200.000 đồng
18. Kèn / còi Denso 50.000 đồng Xe dễ không tính phí 
19. Làm dàn điện xe máy Đem xe qua kiểm tra shop mới báo công lắp 
20. Sữa lỗi, làm mạch theo yêu cầu khác Đem xe qua kiểm tra shop mới báo công lắp