Sản Phẩm Tặng Kèm / Giảm Giá

Loại sản phẩm Tặng Giảm 
1. Đèn trợ sáng / bi cầu và mạch50.000 đồng / mạch 
2. Đèn trợ sáng L4X Len vàng L4X 
3. Jack chống trộm mua / lắp với Chống Trộm Hyperion Móc khóaMiễn phí Jack 
4. Jack chống trộm lắp tại shop100.000 đồng / bộ 
5. Long đền mua kèm với xi nhan 50.000 đồng / long đền
6. Giá đỡ điện thoại và Sạc Suzuki 50.000 đồng / sạc 
7. Thùng giữa G10N và G12N Pat theo xe
8. Áo mưa và ủng đi mưa20.000 đồng / ủng