Hàng Thanh Lý

  • Hàng Thanh Lý sẽ giảm giá 5-10-15-20% tùy vào body bên ngoài
  • Hàng Thanh Lý vẫn được bảo hành, nhưng giảm 50% thời gian bảo hành so với sản phẩm mới
  • Hàng Thành Lý khi bảo hành sẽ bảo hành sản phẩm tương giá lúc mua, nếu không có sẽ hoàn tiền lại cho khách (không hoàn công)