Cách Sử Dụng Mạch Đèn

MạchPassingSử Dụng
1. Ver 1 Kéo Bình Không passing On/off bật tắt đèn
2. Ver 2 Nhịp tay Bật / tắt đèn passing  On/off bật tắt đèn, 
khi cần Passing thì nhấn nhịp tay 
3. Passing 2SNhịp tay Bật / tắt đèn passing  Nhấn giữ 2s đèn bật, 2s đèn tắt, 
khi cần Passing thì nhấn nhịp tay 
4. Auto Passing Tự động Bật / tắt đèn passing  Nhấn nhả 2 lần đèn bật, 
nhấn giữ thì đèn tự động chớp 
5. Passing SH Tự động Bật / tắt đèn passing  Nhấn nhả 2 lần đèn sáng, 
nhấn giữ nấc Passing đèn tự động chớp, 
cos pha như zin 
6. Passing R15V3 / Ex 2019 
(Yamaha) 
Tự đông Bật / tắt đèn passing  Nhấn nhả 2 lần đèn sáng, 
nhấn giữ nấc Passing đèn tự động chớp, 
cos pha như zin 
7. Passing GSX (Suzuki)  Tự động Bật / tắt đèn passing  Nhấn nhả 2 lần đèn sáng, 
nhấn giữ nấc Passing đèn tự động chớp, 
cos pha như zin 
8. Bi Cầu Ver 2 
(Lắp 2 đèn)
Nhịp tay Bật / tắt đèn passing  On/off bật tắt đèn, 
khi cần Passing thì nhấn nhịp tay 
9. Bi Cầu SH
(Lắp 2 đèn)
Nhịp tay Bật / tắt đèn passing  Bật pha chế độ cos bi cầu sáng, 
nhấn passing chế độ pha bi cầu sáng
10. Mạch Ver 3
(Tùy xe)
Nhịp tay Bật / tắt đèn passing Bật pha đèn trợ sáng và pha cùng sáng,
bật cos thì đèn trợ sáng và pha tắt,
nhấn passing thì đèn trợ sáng và
pha sẽ nháy