NỘI QUY XE ÔM SHOP 2021

VỆ SINH STT NỘI DUNG MỨC PHẠT 1 Không trực vệ sinh theo bảng phân công 50.000đ / 1 lần 2 Trực vệ sinh nhưng không nhắn vào nhóm xác nhận 50.000đ / 1 lần 3 Bỏ rác không đúng nơi quy định 100.000đ / 1 lần 4 Không vệ sinh khu vực làm việc 50.000đ / 1 lần THỜI GIAN STT NỘI DUNG MỨC PHẠT 5 Đi trễ lần 1 50.000đ / 1 lần 6 Đi trễ lần 2 100.000đ / 1 lần 7 Đi trễ lần 3 trở đi 200.000đ / 1 lần 8 Nghĩ nữa ngày không phép ( báo trước 24h ) 200.000đ / 1 lần 9 Nghĩ 1 ngày không phép ( báo trước 48h ) 500.000đ / 1 lần 10 Không bấm vân tay 1 ngày công 11 Sau 8h30 vẫn còn làm việc riêng 50.000đ / 1 lần 12 Ngủ trưa quá giờ quy định ( 30p trừ giờ ăn cơm ) 50.000đ / 1 lần KỸ THUẬT STT NỘI DUNG MỨC PHẠT 13 Thợ không  checklist phiếu nhận khách 100.000đ / 1 lần 14Read More